L'informació present en el web no reemplaça si no que complementa la relació metge-pacient i en cas de dubte s’ha de consultar sempre amb el seu pediatra o metge de referència.

Part a l'aigua, que en diu l'evidència científica?

15-agost-2014

Darrerament s'ha incremenat la pràctica de realitzar la preparació del part i el part dins l'agua, tant per la dilatació com per l'expulsiu del nadó. Aquesta és una alternativa al part tradicional que cada cop més gestants demanen de poder realitzar. Recentment a la revista Anales de Pediatria s'ha publicat un article que recull les evidències existents i les conclusions que en resulten per part de les dues societats científiques espanyoles implicades en l'atenció al part, la Sociedad Española de Neonatología (SEN) i la Sociedad Española de Obstetrícia y Ginecología (SEGO). 

En aquest document de consens d'aquestes dues societats s'afirma que, amb les dades actuals, en gestacions no complicades amb part a terme, desenvolupar la primera etapa del part a l'aigua disminueix les necesitats d'aplicar analgèsia i la durada del treball del part, tot i que no millora els resultats perinatals. No obstant, la realització de l'explusiu a l'aigua només ha demostrat un increment de la satisfacció materna, sense cap altre benefici per la mare ni pel nadó, i en canvi, s'han publicat casos de complicacions, algunes d'elles molt greus, en els nadons, fins i tot amb casos de mort del nadó.

De fet, aquest document conclou que realitzar l'expulsiu a l'aigua, "debe ser considerada un procedimiento experimental que solo debería ser llevada a cabo en el contexto de ensayos clínicos controlados y, por tanto, diseñados de forma adecuada" , donat que "El respeto a la autonomía y la libertad de elección de la madre tiene como límite la seguridad del recién nacido". 

/public/part a aigua.jpg