L'informació present en el web no reemplaça si no que complementa la relació metge-pacient i en cas de dubte s’ha de consultar sempre amb el seu pediatra o metge de referència.

Certificat de bones practiques en salut sexual i reproductiva del Ministeri de Sanitat

17-març-2015

La nostra Unitat Maternoinfantil de l'Alt Urgell, formada per Pediatria dels Pirineus, el Servei d’Obstetrícia i Llevadores de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell i el les llevadores d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut de l'Alt Urgell, ha estat reconeguda pel Ministeri de Sanitat i Consum amb un certificat de bones pràctiques, dins de l'àmbit de la salut sexual i reproductiva, pel seu nou programa d'alta precoç postpart i els grups de suport postpart.

El guardó es va lliurar a Madrid el 16 de març. Aquest programa va començar el 2012 per facilitar l’alta precoç als parts no complicats i sense criteris de risc ni per a la mare ni per al nadó, que poden marxar al seu domicili entre les 8 i les 24 hores després del part, amb un estricte control per les llevadores. A les poques hores de l’alta, les llevadores duen a terme un control telefònic i, posteriorment, es realitzen controls al niu de la Fundació Sant Hospital, amb visita conjunta entre llevadora i especialista en pediatria per al nadó i llevadora i especialista en obstetrícia per a la mare. Es realitzen tants controls com siguin necessaris a més dels programes de cribratge establerts (cribratge de metabolopaties congènites pel test del taló i d'hipoacúsia amb els potencials evocats auditius).

El primer any van participar en aquest programa un 12% del total de parts, l'any 2013 la participació va ser del 23 % i el 2014 del 40%, fet que en confirma la bona acceptació per les parelles. Aquest programa va lligat als grups de suport postpart que duen a terme les llevadores i que es realitzen tots els dijous a la tarda amb una gran acceptació.

El certificat del Ministeri de Sanitat reconeix pràctiques clíniques o assistencials innovadores que han demostrat bons resultats i que poden ser extrapolables a la resta del sistema sanitari. A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i l’Aran, l'Hospital de Cerdanya també ha estat reconegut pel Ministeri de Sanitat per emprar la tècnica de la moxibustió per disminuir el nombre de cesàries (tècnica que també s’apliquem la nostra Unitat a la Seu d’Urgell amb bons resultats).

 

diploma buenas practicas maternoinfantil