L'informació present en el web no reemplaça si no que complementa la relació metge-pacient i en cas de dubte s’ha de consultar sempre amb el seu pediatra o metge de referència.

Quins beneficis aporta l'Alta Precoç Post-Part?

22-juny-2015

Des que es van iniciar els parts en un entorn hospitalari, l’estada al centre sanitari després del part ha anat disminuint. Trobem dades dels anys 50 en què les mares i els nadons estaven ingressats durant 7-10 dies; als anys 80 els dies a l’hospital van descendir fins a 3-5 dies i, en l’actualitat, trobem ingressos de 8 a 48 hores. El motiu de la disminució és, d’entrada, econòmic, però també per una demanda de les famílies.

Cal recordar que tant un embaràs com un part és un procés fisiològic, no una patologia, i, per tant, un cop transcorregudes les hores o els dies de risc postpart el millor lloc on adaptar-se a la maternitat és el nostre domicili tant per al nadó com per a la mare.

L’alta precoç es defineix com a un alta abans de les 48 hores després del part i una alta molt precoç abans de les 24 hores.

La reducció del temps d’ingrés hospitalari comporta un avantatge econòmic, és evident, però també té efectes importants en factors com:

  • El vincle maternofilial, amb la teoria de l'“apego”, que manté que les relacions que una mare o família estableix els primers dies i hores amb el seu nadó tenen conseqüències en les relacions afectives i psicològiques d’aquest nounat en la vida adulta. 
  • La reducció de les infeccions intrahospitalàries ja que com menys temps estem dins d’un hospital menys risc de contaminacions tant per a la mare com per al nounat, i per tant menys risc d’infeccions (maternes i neonatals).
  • Millora del descans matern. Tots sabem que quan s’està ingressat el descans es veu afectat perquè no estem en el nostre entorn, rebem més visites, hi ha més sorolls ambientals... Aquest punt sempre és important en un postpart ja que és bàsic per a una bona adaptació a la maternitat perquè cal seguir el ritme del nadó i el descans nocturn es veu afectat per l’alletament. Per tant, si es millora el descans es redueix la depressió postpart, millora l’alletament nocturn...

A la Untat MaternoInfantil de l’hospital de la Seu seguim aquesta nova tendència des de l’any 2012, quan vam implantar l’alta molt precoç per a usuàries que haguessin tingut un embaràs de baix risc, un part vaginal normal, un puerperi de les primeres 8 hores dins la normalitat i un nadó sa.

Durant aquest tres anys a poc a poc ha anat augmentat la demanda i les puerperes que han volgut incorporar-se aquest programa.

 Un dels punts que ha resultat més important per a la bona filiació al programa és tot el seguiment que s’ofereix a la mare i nadó després de l’alta:

  • Trucades telefòniques
  • Visites a domicili si es desitja o és necessari
  • Visites conjuntes llevadora-pediatra al niu de l’hospital on fem un seguiment de la mare i del nadó, acabem de completar les proves de salut del nounat, fem seguiment de l’alletament matern... Les visites es programen segons les necessitats de cada família, amb una gran accessibilitat i disponibilitat per als usuaris.
  • Grup de pospart que es realitza de forma setmanal, dirigit per una llevadora i que dóna suport durant els primers 3-4 mesos de vida del nadó.

Durant aquests anys hem passat d’un 7% d’usuàries incorporades al programa d’alta precoç el primer any a més d’un 40 % durant el 2015, i en dos estudis que hem realitzat sobre el programa hem constatat un gran índex de satisfacció per part de les participants. I l’any 2014 el Ministeri de Sanitat de Madrid ens va atorgar un Certificat de Bones Pràctiques a aquest programa, catalogant-lo com una conducta innovadores a seguir per tota la resta de centres.

Estem molt contents del programa que tenim implantat d’alta precoç a l’hospital de la Seu d’Urgell, ja té una bona acceptació i satisfacció per part de les usuàries i les seves famílies i que funciona bé gràcies a la bona coordinació i treball de tot l’equip de maternoinfantil, tant per les llevadores com per ginecòlegs, pediatres i infermers de pediatria.

 

 

Laura Castellarnau

Llevadora. Unitat MaternoInfantil Alt Urgell

Fundació Sant Hospital La Seu d'Urgell.