L'informació present en el web no reemplaça si no que complementa la relació metge-pacient i en cas de dubte s’ha de consultar sempre amb el seu pediatra o metge de referència.

Què son les Convulsions Febrils?

08-desembre-2015

Convulsions febrils

Una convulsió febril és una convulsió, o sigui un atac epilèptic, en un nen/a que presenta un pic febril. Dit així sembla que sigui molt greu, i realment, com tot atac epilèptic, és molt aparatós,  espectacular i espanta molt (moltíssim) als pares, però és un quadre BENIGNE.

Què són les convulsions febrils?

Les convulsions febril son relativament freqüents, ja que les pateixen entre un 2 i un 5% dels nens entre els 3 mesos i els 5 anys (un per classe, més o menys), i son més freqüents en nens/es que tenen antecedents familiars (o sigui que els seus pares i/o avis també ho han patit de petits).

Consisteixen en un atac epilèptic, o sigui una pèrdua brusca de consciència, generalment amb la mirada perduda, associada a moviments com espasmes de tot el cos (anomenats moviments tònico-clònics generalitzats) o bé a una flàccides de tot el cos, que sol durar menys de 5 minuts de durada, i que posteriorment va seguit de un període on el nen/a es queda com adormit, amb poca resposta als estímuls (és l’anomenat període postcrític), que sol durar entre 20 i 30 minuts.  Aquests quadres solen passar en un moment d’increment sobtat de la temperatura, per tant en un pic febril, molt sovint és el primer pic febril de un quadre catarral o víric.  

Tot i la seva aparositat, la majoria d’ells no comporten cap problema. Al tenir una durada tant curta, i una recuperació complerta en pocs minuts, no deixen mai seqüeles neurològiques, ni estan associades a un major índex d’epilèpsia en l’edat adulta.

Normalment no  és necessària la realització d'exàmens complementaris en nens amb convulsions febrils anomenades simples, és a dir, aquelles que duren menys de 5-10 minuts, son generalitzades, el nen està del tot recuperat en menys de una hora i no repeteixen dins les primeres 24 hores.  Només si tenim dubtes de l’origen de la febre, caldrà fer alguna analítica sanguínia i/o alguna altra prova.

Normalment, mai estan indicades, a no se que es repeteixin les convulsions febrils, o no siguin simples, el realitzar electroencefalogrames i/o proves d’imatge del cervell. 

Quin és el risc de recurrència de noves convulsions febrils?

La taxa global de recurrència després d'una primera convulsió febril oscil·la entre 30 i 40%.  Els factors de rics més importants per patir una recurrència de les convulsions febrils son:

  • Edat menor a l'any al debut
  • Antecedent d'epilèpsia en familiars de primer grau
  • Història de múltiples episodis febrils recurrents i complexes

El pronòstic neurològic global a llarg termini és benigne, son igual de llestos i d’espavilats que els nens que no han patit mai una convulsió febril, i com hem dit, tenen gairebé les mateixes probabilitats de ser epilèptics que els nens que no n’han patit.

Quin és el tractament de les convulsions febrils?

Habitualment cedeixen espontàniament en menys de 5 minuts, pel que no sol ser necessari emprar cap tractament, excepte l’antitèrmic (o les mesures físiques) per disminuir la febre.

Com a norma general s'han de tractar amb medicació, que sol ser una benzodiacepina, que pot administrar-se via rectal o bucal transmucosa només en  les convulsions febrils agudes que durin més de dos minuts, podent-se administrar aquesta medicació ja des del medi extrahospitalari.

En casos molt seleccionats es podria aplicar tractament crònic o de prevenció però no hi ha evidència suficient per recomanar profilaxi de forma rutinària en les convulsions febrils simples.

 

Us deixem algun material complementari:

Videos:

Dr. Jordi Pou: https://www.youtube.com/watch?v=qW37y8zygiY

Servei Gallego de Salut: https://www.youtube.com/watch?v=73u6GSHe6-c

Convulsions Febrils, Petita informació per a mestres:

https://www.pediatriadelspirineus.org/blog/post/531/Que-es-una-convulsio-Petita-informacio-per-a-mestres

 

Properament també podreu consultar aquest article a la revista Fer Salut www.fersalut.org", la revista que fem conjuntament amb els companys de ACEBA i que esperem que sigui també del vostre interès. 

 

Dr. Ercoli i Dr. Fàbrega