L'informació present en el web no reemplaça si no que complementa la relació metge-pacient i en cas de dubte s’ha de consultar sempre amb el seu pediatra o metge de referència.

Sistemes de Retenció Infantil. Quin i quan utilitzar-lo?

23-maig-2017

Si pensem en la seguretat dels més petits quan viatgem, és evident que imaginarem sempre als infants degudament cordats amb un sistema de retenció infantil (SRI) homologat i dissenyat per tal efecte. Hem de dir però, que no sempre és així. Les presses, el ritme de vida que portem, pensar que en un trajecte curt el risc és inexistent, de vegades ens fa minvar aquesta seguretat. És important saber que, a part del sistema adequat, s’ha de realitzar un ús correcte del mateix. De res ens servirà invertir molts diners en el millor dels SRI si després no cordem adequadament les corretges de subjecció a l’infant.

Però anem a veure el que ens diu la normativa: Sempre que el menor mesuri menys de 135 centímetres d’alçada (malgrat que la nostra recomanació es allargar fins que l’infant mesuri 150 centímetres) haurem de fer ús d’un sistema de retenció infantil.

De sistemes de retenció infantil en trobarem de molts tipus, normalment diferenciats per grups.

Anem-los a a veure:

 

-       GRUP 0 i 0+ (nounats fins a 13 kg aprox.)

/public/grup 0.png

 • Aquestes cadiretes s’han d’utilitzar sempre en el sentit contrari a la marxa.
 • El sentit contrari a la marxa ofereix una major protecció de cap, coll i columna. Els infants es subjecten mitjançat arnés de cinc punts.
 • Haurem de canviar la cadireta quan el nadó pesi més de 13 kg. O el seu cap sobresurti per sobre de la cadireta.
 • En el cas dels cabassos s’hauran de col·locar als seients posteriors, en posició transversal a la marxa i amb el cap a la part central del vehicle, si bé no es recomanable.
 • Els seients davanters s’utilitzaran en casos excepcionals.

 

-       GRUP 1 (de 9 a 18 kg aprox.)

 • Aquesta cadireta s’ha d’instal·lar sempre abans d’asseure al nadó, seguint de forma precisa les instruccions d’ancoratge especifiques per a cada model. /public/grup 1.png
 • El nadó queda subjecte mitjançant un arnés de cinc punts que sempre ha de quedar ben ajustat al cos.
 • Si l’infant treu el braç o deixa anar algun ancoratge, el sistema de subjecció perdrà tota la seva efectivitat.

 

-       GRUP 2 i 3 (de 15 fins a 36 kg aprox.)

 • Correspon als seients elevadors. Estan indicats pel moment en  què l’infant és massa gran per una cadireta i massa petit pel cinturó de seguretat. El seient elevador ha/public/grup 2.png de ser amb respatller donat que ofereix una major seguretat.
 • Funcionen elevant al nen fins agafar l’altura necessària per utilitzar el cinturó de seguretat del vehicle correctament.
 • La banda diagonal del cinturó ha de passar per damunt de la clavícula i sobre l’espatlla sense tocar el coll, i la banda horitzontal, el més avall possible sobre els malucs i cuixes, mai sobre l’estomac.

 

-       A partir de 135 cm.

 • Excepcionalment, els menors d’edat d’estatura igual o superior a 135 cm podran utilitzar directament els cinturons de seguretat del propi vehicle./public/grup gran.png
 • Encara que, fins als 150 cm és recomanable que els menors segueixin utilitzant S.R.I homologats a la seva talla i pes.
 • En tots els casos la banda diagonal del cinturó ha de passar per la clavícula sobre l’espatlla y ben enganxada al pit, mentre que la banda horitzontal ha de quedar el més baixa possible sota els malucs.
 • Si la banda de l’espatlla toca al coll o passa sota la barbeta, el nen ha de seguir utilitzant un seient elevador.

 

 

Un cop dit això, cal afegir que l’1 d’octubre de 2015 va entrar en vigor la modificació del Reglament General de Circulació em el que es refereix a cinturons de seguretat i sistemes de retenció infantil.

Aquesta modificació ens diu que per tal de reforçar la protecció als menors d’edat d’estatura igual o inferior a 135 centímetres, quan viatgin en vehicles de fins a nou places inclòs el conductor, s’estableix l’obligació d’ocupar els seients posteriors, excepte en els següents supòsits;

-       Quan el vehicle no disposi de seients posteriors.

-       Quan els seients posteriors ja estiguin ocupats per altres menors d’edat.

-       Quan no sigui possible la instal·lació en els seients posteriors de tots els sistemes de retenció infantil.

-       Quan el vehicle no disposi de cinturons de seguretat als seients de darrera.

Tant sols en a questes circumstancies excepcionals podran viatjar els menors (d’alçada inferior a 135cm) ocupant un seient davanter del vehicle, havent d’utilitzar en tots els casos un sistema de retenció infantil homologat adaptat a la seva talla i pes.

Per tant, un menor d’edat que medeixi més de 135cm (encara que recomanem que sigui a partir de 150cm) podrà viatjar al seient del davant degudament protegit amb el cinturó de seguretat del vehicle. Independentment de la seva edat el que marcarà poder viatjar al davant serà la seva alçada

 

I ja per finalitzar, us donarem les sis regles d’or, a tenir molt en compte:

1.- Utilitza sempre els sistemes de retenció, des del seu primer viatgen cotxe a la sortida del hospital i fins que l’infant mesuri almenys 135 cm, encara que es aconsellable que fins els 150 cm utilitzi una cadireta amb respatller abans de passar a fer us del cinturó.

2.- Col·loca la cadireta el major temps possible en sentit contrari a la marxa.

3.- Utilitza SEMPRE el Sistema de Retenció Infantil adequat a l’alçada i pes de l’infant.

4.- Assegura’t que la cadireta està ben ancorada al vehicle i què el nen va ben col·locat i subjecte.

5.- Vigila els trajectes curts! Es on hi ha un major nombre d’accidents i errors de col·locació.

6.- Dona exemple, posa’t sempre el cinturó de seguretat.

 

(font Direcció General de Trafico)

 

Josep Lluís Campos Blas
Agent coordinador d'Educació per la Mobilitat Segura
Àrea Regional de Trànsit Pirineu Occidental