L'informació present en el web no reemplaça si no que complementa la relació metge-pacient i en cas de dubte s’ha de consultar sempre amb el seu pediatra o metge de referència.

Quin és el calendari de vacunacions actual del CatSalut?

30-abril-2018

El calendari de vacunacions sistemàtiques del Departament de Salut vigent es va modificar al juliol de 2016. Els principals canvis d’aquest nou calendari són el reajustament de dates i de dosis d’algunes vacunes i la incorporació de dues vacunes a la primera infància: la vacuna contra el pneumococ (antipneumocòccica conjugada) i la vacuna contra la varicel·la (antivaricel·losa).

Teniu més informació aquí

I el lloc d'aplicació de cada vacuna aquí