L'informació present en el web no reemplaça si no que complementa la relació metge-pacient i en cas de dubte s’ha de consultar sempre amb el seu pediatra o metge de referència.

Cessió de material mèdic pels Hospitals de La Seu i Tremp

11-juny-2018

Pediatria dels Pirineus, SCCLP (PdP) ha realitzat l’adquisició i posterior cessió de diferents equipaments sanitaris per millorar l’assistència pediàtrica i ginecològica a la Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell (FSH) i a l’Hospital Comarcal del Pallars (HCP).

Concretament de cara a l’atenció pediàtrica a la FSH s’ha dotat d’un Neo-puff, un aparell que et permet realitzar la reanimació neonatal a Sala de Parts amb control exacte de les pressions i de l’oxigenoteràpia subministrada (a l’HCP ja disposaven d’aquest aparell) i ambdós centres s’han dotat d’un aparell per administrar oxigenoteràpia mitjançant cànules d’alt flux a urgències. Aquest aparell permet tractar i estabilitzar a urgències amb millor tecnologia les bronquiolitis i bronquitis greus dels lactants petits evitant mesures més agressives, prèvies al seu trasllat a un hospital que disposi de Unitats de Cures Intensives.

I en l’atenció ginecològica (que PdP realitza només a l’Alt Urgell) s’ha adquirit un electrobisturí bipolar ERBE VIO 300D, que permetrà realitzar cirurgia ginecològica minimitzant el dolor postoperatori. Aquest aparell també s’emprarà en cirurgia abdominal general per laparoscòpia i cirurgia oberta d’hemorroides, mama i tiroides, en tots els casos amb una important disminució del dolor postoperatori. Amb l’adquisició d’aquest electrobisturí bipolar serà possible realitzar intervencions a la FSH que abans s’havien de derivar a altres centres.

Amb aquestes inversions, que pugen al voltant d’uns 40.000 euros, s’intenta millorar l’atenció a la nostra població i fer-ho amb major seguretat. Tot i que la inversió inicial ha estat a càrrec de PdP, cadascun dels hospitals es farà càrrec del manteniment dels aparells i del seu fungible, amb la visió de col·laboració mútua en vers la millor assistència sanitària que anem realitzant des de l’inici de la nostra activitat, a l’octubre del 2009.