Serveis

Serveis pediàtrics

Pediatria dels Pirineus presta els Serveis Pediàtrics de forma global a la comarques de l’Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça. Això inclou l’atenció hospitalària a la Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell i l’atenció primària a les dues Àrees Bàsiques de Salut de la Comarca de l’Alt Urgell, i l’atenció hospitalària de l’Hospital Comarcal del Pallars i les Àrees Bàsiques de Salut de Tremp, Pobla de Segur, Sort i Alta Ribagorça a Pont de Suert. 

LLocs d'atenció, horaris i professionals especialistes

 • Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell: Dr. J. Fàbrega  i Dra. S. Reinosa (tots els matins) i suport puntual dels Dra. Iglesias, Dra. G. RuizDra T. Valencia i Dr. O Rosell 
 • Pediatre de presència física a l’hospital de 8.00 a 15.00 hores tots els dies laborables per l’atenció als nens hospitalitzats, així com l’atenció perinatològica amb l’assistència als parts i control del nounat.
 • Pediatre de Guàrdia Localitzable la resta d’hores, per prestar aquesta atenció perinatològica, així com atenció a les visites pediàtriques del Servei d’Urgències que el Metge de Guàrdia així ho consideri.
 • ABS La Seu d'Urgell:

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dra. S. Iglesias/

DUI N. Méndez

9:00h - 14:00h

9:00h - 13:30h

 15:00h - 20:00h 

 

 

9:00h - 14:00h

Dra G. Ruiz/

DUI T. Parra

 15:00h - 20:00h   

9:00h - 13:30h

 

9:00h - 14:00h

9:00h - 14:00h

Dra T. Valencia/

DUI A. Font

9:00h - 14:00h

15:00h - 20:00h

9:00h - 14:00h

9:00h - 14:00h

 

Urgències

   

 

16:00h - 19:00h

16:00h - 19:00h

(temporada escolar)

Degut al programa de formació i docència dels nostres professionals, està previst que determinats dies els professionals no realitzin assistència pròpiament dita sinó tasques formatives i/o docents. Aquests dies la consulta romandrà oberta, però estarà coberta per un altre professional de l'equip, fet reflexat en el quadre anterior com a Urgències.

Els dissabtes al matí, es realitzen visites pediàtriques de 11:00h a 13:00h, considerades com a urgents segons criteri facultatiu.

 • ABS Alt Urgell Sud: Dr. O. Rosell (pediatre)

En aquesta ABS es realitzen visites a les localitats d'Oliana, Organyà i Coll de Nargó amb el següent horari:

Dilluns

Dimecres

Divendres

Oliana

Oliana

Oliana

9:30h - 12:00h

9:30h - 12:00h

9:30h - 12:00h

Organyà

Coll de Nargó

Organyà

12:30h - 14:00h

12:30h - 14:00h

12:30h - 14:00h

No obstant, per tal de coincidir amb l'infermera de les diferents localitats, només es realitzaran les revisions que pertoquen segons el programa del nen sà, els dilluns i els dimecres.

Fora d'aquest horari tots els pacients pediàtrics amb patologia urgent que ho requereixin poden ésser visitats a l'ABS de La Seu d'Urgell pel pediatre/a d'aquest centre.

 

 • Hospital Comarcal del Pallars: Dra. N. Sepúlveda, Dra. P. Hernández, Dra. P. Álvarez, Dra. E. Alcover i Dr. J. Bilbao.
 • Pediatre de presència física a l’hospital de 8.00 a 15.00 hores tots els dies laborables per l’atenció als nens hospitalitzats, així com l’atenció perinatològica amb l’assistència als parts i control del nounat.
 • Pediatre de Guàrdia Localitzable la resta d’hores, per prestar aquesta atenció perinatològica, així com atenció a les visites pediàtriques del Servei d’Urgències que el Metge de Guàrdia així ho consideri.
 • ABS Pallars Jussà / Pallars Sobirà i Alta Ribagorça:

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

ABS Tremp

Dra. Sepúlveda

Dra. Hernández (T)

Dra. Hernández

Dra. Sepúlveda

Dra. Hernández

ABS Pallars Sobirà

Dra. Álvarez (T)

Dra. Alcover (MT)

Dra. Alcover * / Dra. Álvarez *

Dra. Alcover /Dra. Álvarez

 

ABS Pobla

Dra. Llusà (T)

Dra. Llusà

Dra. Llusà

Dra. Llusà (M/T)

 

ABS Alta Ribagorça

Dra. Toscani (T)

 

Dra. Toscani  (M)

 

Dra. Toscani  (M)

 

 

 

 

 

                                     A l’ABS Pallars Sobirà es realitzen visites a les localitats d’Esterri d’Aneu i Llavorsí dimecres alterns (a Sort però sempre hi haurà un Pediatra els matins) amb el següent horari:

 

 * Dimecres alterns

 
 

Esterri d’Aneu

Llavorsí

 
 

9:20h - 12:00h

13:00-14:30

 

Degut al programa de formació i docència dels nostres professionals, està previst que determinats dies els professionals no realitzin assistència pròpiament dita sinó tasques formatives i/o docents. Aquests dies la consulta romandrà oberta, però estarà coberta per un altre professional de l'equip.

Durant les vacances dels professionals, aquests horaris tindran variacions, que seran avisades amb antelació.

 

Serveis ginecològics i obstètrics

Pediatria dels Pirineus presta els Serveis Ginecològics i Obstètrics de forma global a la comarca de l’Alt Urgell, amb l’atenció hospitalària a la Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell. 

LLocs d'atenció, horaris i professionals especialistes

 • Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell: Dra A. Gascón, Dr. A. Vila, Dr. W. Moreira i Dra. A. Bragulat (tots els matins)
 • Ginecòleg/Obstetra de presència física a l’hospital de 8.00 a 15.00 hores tots els dies laborables per l’atenció a les dones hospitalitzades, així com l’atenció perinatològica amb l’assistència als parts i les consultes externes de ginecologia i obstetrícia, i les ecografies obstètriques i ginecològiques.
 • Ginecòleg/Obstetra de Guàrdia Localitzable la resta d’hores, per prestar aquesta atenció a parts, així com atenció a les visites ginecològiques i obstètriques del Servei d’Urgències que el Metge de Guàrdia així ho consideri.